על מינה פארן מאמרים צור קשר
צמחי מרפא
חומרי המרפא (מטבוליטים משניים) בצמחים
מחלות ודרכי הטיפול בהן
נושאים כללים
שמנים נדיפים המעכבים גידול של קנדידה - שמנים נדיפים המעכבים גידול של קנדידה
>>גרסת הדפסה
שמנים נדיפים המעכבים גידול של קנדידה

Oberg K. Rolling I. Oberg C. Selection of essential oil components to inhibit Candida without affecting normal microbiota. The Journal of the Utah Academy of Sciences, Arts and Letters, 2005, 82: 60-72.

מטרת המחקר היתה לקבוע אילו שמנים נדיפים, ומרכיבים בודדים המצויים בשמנים הנדיפים, מתאימים לטיפול בזיהום עם קנדידה, מבלי לפגוע בפלורה הנורמלית של הגוף.

המחקר נעשה in vitro. החוקרים בדקו צמיחה של שני מינים של קנדידה Candida albicans

ו- Candida glabrataבנוכחות השמנים הנדיפים הבאים: Melaleuca alternifolia

        Mentha spicata, Rosa spp., Mentha piperita, Cymbopogon martinii,           Lavandula angustifolia, Myristica fragrans, Satureja montana

Cymbopogon citratus, Pelagonium spp., Eucalyptus citriodora, Coriandrum sativum

Cinnamomum spp.

הבדיקה נעשתה על ידי הנחת דיסקיות שכללו את השמנים הנדיפים בפלטות פטרי בהן גדלו הפטריות, ובדיקת גודל אזור העיכוב.

מרכיבים בודדים של השמנים הנדיפים שנתנו את העיכוב הגדול ביותר נבדקו באותה שיטה עם שני מיני הקנדידה.

השמנים הנדיפים שגרמו לעיכוב הגדול ביותר היו:  Satureja montana, Cinnamomum

Cymbopogon citratus.

 

השמנים הנדיפים שגרמו לעיכוב בינוני היו: Mentha spicata, Palmarosa, Eucalyptus citriodora

השמנים הנדיפים שנתנו את העיכוב הקטן ביותר היו: Lavandula, Myristica, Coriandrum

ו- Melaleuca

בדרך כלל Candida glabrataהיתה יותר רגישה לשמנים הנדיפים מאשר Candida albicans.

בדיקה של מרכיבים מבודדים.

מתוך 30 מרכיבים בודדים שנבדקו הראו 25 מרכיבים עיכוב של השמרים. העיכוב היה קטן ברוב המקרים. המרכיבים שנתנו את העיכוב הגדול ביותר היו: citral, cinnamaldehyde, eugenol, perillaldehyde, terpineol, carvacrol, citronellol.  

המרכיבים שנתנו עיכוב בינוני היו: geraniol, nerol, heptanol, jasmine

החוקרים השתמשו בשמנים נדיפים מנוקים, ואין המלצה להשתמש בהם בצורה זו לטיפול. ניתן להוסיף שמן נדיף לפורמולה של צמחים נוגדי קנדידה, להכין מיצוי בשמן לשימוש חיצוני, להחליף את השמנים הנדיפים שבפורמולה מדי פעם כדי למנוע עמידות של הפטריה לטיפול.

כדי להשתמש בשמנים נדיפים יש ללמוד ולהכיר את תכונותיהם, ההתוויות והתוויות הנגד, הוראות לגבי שימוש פנימי, משך הזמן שניתן להשתמש בהם בשימוש פנימי, באילו מקרים יש להמנע משימוש פנימי, מה הריכוז המומלץ.

הצמחים היעילים ביותר לעיכוב הקנדידה במחקר זה היו הצתרה- Satureja montana, הקנמון ועשב לימון- Cymbopogon citratus.  השמנים הנדיפים הם האחראים לעיכוב. ניתן לבדוק שימוש במיצוי בשמן של הצמחים האלה לתיבול מאכלים.