על מינה פארן מאמרים צור קשר
צמחי מרפא
חומרי המרפא (מטבוליטים משניים) בצמחים
מחלות ודרכי הטיפול בהן
נושאים כללים
סינרגיזם - סינרגיזם
>>גרסת הדפסה
סינרגיזם
כאשר העוסקים בצמחי מרפא משתמשים במונח סינרגיזם הם רוצים לבטא, שהצמחים המופיעים בפורמולה מסוימת עובדים בהתאמה זה עם עם זה, ותורמים בשיתוף להגברת ההשפעה הפיזיולוגית הרצויה. במקרים אחרים משתמשים במונח סינרגיזם כדי לטעון שהמרכיבים השונים המצויים בצמח מסוים עובדים בהרמוניה זה עם זה, ולכן פעילות הצמח השלם עולה על כל מרכיב בנפרד.
ההגדרה המדויקת יותר של המונח סינרגיזם היא, שני מרכיבים או יותר מגבירים ומחישים זה את פעילותו של זה. סינרגיזם מחייב אינטראקציה בין מרכיבים שונים.
מבחינים בין כמה סוגים של סינרגיזם:
סינרגיזם חיובי, כלומר, הגברה של פעילות, שיכולה להיות תוצאה מכך שמרכיב מסוים הוא קו-פקטור של השני, או  שמרכיב אחד מעכב אנזים שעלול לדכא את פעילותו של השני, אפשרות נוספת היא  שמרכיב אחד מגביר קישור לקולטן של המרכיב השני.
סינרגיזם שלילי מתקבל כאשר מרכיב מסוים מקטין את הפעילות של השני, על ידי עיכוב הספיגה שלו, או שהוא גורם לו לשינוי במבנה המולקולה שלו שהתוצאה היא עיכוב הפעילות שלו. אפשרות אחרת היא שני מרכיבים מתחרים ביניהם על אתר קישור, ואז קיים ביניהם עיכוב תחרותי. ברפואה המסורתית ההודית והטיבטית מרבים להשתמש בסינרגיזם שלילי כדי לאפשר שימוש בצמחים רעילים. מקטינים את רעילותם על ידי השרייה עם צמחים שמעכבים את הפעילות הרעילה שלהם.
סינרגיזם מייצב הוא מצב שבו מרכיב אחד מגן על השני מפני שינויים כימיים, כגון, פירוק, פולימריזציה או מטבוליזם. לדוגמא, חומרים נוגדי חמצון מגינים על מרכיבים אחרים מפני חמצון. דוגמא נוספת, מרכיבים ריריים או אלקליים מונעים הרס של מרכיבים בסביבה החומצית של הקיבה. בכך מאפשרים למרכיבים אלה להיות פעילים כשהם מגיעים למעי הדק וכשהם נספגים בדם. מרבים להשתמש בסינרגיזם מייצב בתעשיית התרופות, כדי למנוע פגיעה בתרופה בדרכה אל היעד שלה.
סינרגיזם פיזיולוגי הוא זה המתרחש בתוך גוף חי. הוא כולל פעילויות, כגון, ספיגה, מטבוליזם, שינוי אנזימתי, תחרות על קולטנים, איזון וויסות על ידי מרכיבים בעלי פעילות מנוגדת או מחישה ומחזקת, אינטראקציה עם חיידקי מעי, ויסות של פעילות פיזיולוגית על ידי שינויים ב-pH, ועוד פעילויות רבות נוספות המתרחשות בכל עת בגוף חי ומאפשרות להרס ובניין להתקיים זה בצד זה.  
אין הגדרה סטנדרטית למונח סינרגיזם. המשמעות של סינרגיזם איננה רק הגברה וזרוז של תהליכים ביולוגיים וכימיים, אלא האפשרות לקיום פעילות משולבת בצורה הרמונית.
מקורות.
Spinella M. The importance of pharmacological synergy in Phytoactive herbal medicines. Alter. Med. Rev. 2002, 7: 130-137.
Liu R. Potantial synergy of phytochemicals in cancer prevention: mechanism of action. J. Nitr. 2004, 134; 3479s-3485s.
Ganora L. Herbal Constituents, Poundation of Phytochemistry. Herbalchem Press, Colorado, 2008.