על מינה פארן מאמרים צור קשר
צמחי מרפא
חומרי המרפא (מטבוליטים משניים) בצמחים
מחלות ודרכי הטיפול בהן
נושאים כללים
היפריקום ודכאון חמור - היפריקום ודכאון חמור
>>גרסת הדפסה
היפריקום ודכאון חמור
השימוש בהיפריקום במקרים של דכאון חמור.
 
Linde K. Berner MM. Kriston L. St. John’s Wort for major depression. Cochrane Database of Systematic Review 2008.
 
המטרה של ה- review הנוכחי הוא לבדוק:
אם המיצויים של ההיפריקום יותר פעילים מפלצבו
אם הם שווים בפעילותם לתרופות המשמשות לטיפול בדכאון חמור
אם למיצויים של היפריקום יש פחות תופעות לוואי מאשר לתרופות נגד דכאון.
נסרקו מחקרים שנעשו עד יולי 2008. מתוך 79 מחקרים נבחרו 29 שעמדו בקריטריונים שנדרשו. הם כללו 5489 משתתפים.
18 מחקרים נעשו עם קבוצת ביקורת שקבלה פלצבו. 17 מחקרים נעשו מול קבוצת ביקורת שקבלה תרופה סטנדרטית.
חומרת הדכאון מתוארת כקלה עד בינונית ב-19 מחקרים, וכבינונית עד חמורה ב-9 מחקרים.
18 מחקרים נעשו בארצות דוברות גרמנית, ארבעה בארה"ב, שנים באנגליה, מחקר אחד נעשה בברזיל, קנדה, דנמרק, צרפת ושבדיה.
השתמשו במחקרים במיצויים שונים של היפריקום. הריכוז שקבלו המשתתפים היה 240-1800 מ"ג. ברוב המחקרים השתמשו ב-200-500 מ"ג.
התרופות שנבחרו להשוואה עם היפריקום היו: fluoxetine, sertraline, imipramine
citalopram, paroxetine, maprotiline, amitriptyline
משך הניסוי היה ארבעה שבועות במחקר אחד, ששה שבועות ב-19 מחקרים, שבעה שבועות במחקר אחד, שמונה שבועות בחמישה מחקרים ו-12 שבועות בארבעה מחקרים.
יעילות
במחקרים שבדקו טיפול בהיפריקום מול פלצבו היה הבדל משמעותי. המטופלים הגיבו למיצוי ההיפריקום ומצבם השתפר. היתה הטרוגניות בתוצאות המחקרים שנבעה ממידת הדיוק ובארץ שבה נערכו המחקרים. ככל שהמחקר היה מדויק יותר השפעת ההיפריקום שנמדדה היתה נמוכה יותר. בארצות הדוברות גרמנית דווחו תוצאות חיוביות משמעותיות יותר. בגרמניה משתמשים במיצוי מהיפריקום כתרופה נגד דכאון.
הערכים שמדדו רמיסיה היו באופן משמעותי גבוהים יותר בקבוצות שקבלו מיצוי של היפריקום לעומת אלה שקבלו פלצבו.
בקבוצות שבדקו מיצוי של היפריקום לעומת תרופות אנטי דכאוניות התוצאות היו הומוגניות מבחינה ססטטיסטית. לא נמצא הבדל משמעותי בין יעילות ההיפריקום בהשוואה ליעילות התרופות השונות. בארצות הדוברות גרמנית היתה יעילות ההיפריקום קצת יותר גבוהה מהתרופות.
בטיחות
מספר המשתתפים שנשרו מהמחקר בגלל תופעות לוואי היה זהה בקבוצה שקבלה מיצוי של היפריקום ובאלה שקבלו פלצבו. מספר המשתתפים שנשרו בקבוצות שקבלו תרופות סטנדרטיות היה גבוה יותר מאשר באלה שקבלו היפריקום. היה הבדל בין אלה שקבלו תרופות אנטי דכאוניות ישנות לעומת אלה שקבלו תרופות SSRI- serotonin selective reuptake inhibitors. תופעות הלוואי היו רבות יותר אצל אלה שקבלו תרופות ישנות.
כאשר מסכמים את כל המימצאים ניתן לתמוך בשימוש בהיפריקום לטיפול בדכאון חמור. הוא יעיל ובטוח לשימוש.
מומלץ לקבל יעוץ רפואי כשמחליטים להשתמש במיצוי מהיפריקום. המיצויים המצויים בשוק שונים באיכותם. התוצאות שהתקבלו במחקרים שסוכמו מתייחסים רק לתכשירים שנבדקו.
תופעות הלוואי של מיצויים מהיפריקום הן מעטות ובלתי שכיחות.
 
Cochrane פרסמו סיכומים קודמים בשנת 1998 וב-2005. הופיעו בהם סיכומים של מחקרים שנעשו על מקרים של דכאון קל ובינוני. לא היתה אז כוונה להגיד שהיפריקום אינו יעיל במקרים של דכאון חמור. המטרה היתה להפחית את הוריאביליות בניתוח התוצאות.
 
המגבלה של הדו"ח הנוכחי היא שהחוקרים מוכנים להעיד רק על התכשירים שבהם הם השתמשו. לא נבדקה השפעת הצמח בצורת מירתח או טינקטורה.
המיצויים של היפריקום שנבדקו הם:
Hypericum extract L1160, HYP611
Calmigen STW3-1. STW3-IV, STW3-VI, LoHyp-57
WS5572, WS5573, WS5570
Iperisan, STEI300, ZE117
Psycho tonin fortes