המפעל

המפעל

צמחי המרפא בציפורי מיוצרים בגידול אורגני, ללא שימוש בחמרי הדברה רעילים או דשנים כימיים. הגידול האורגני מתיר שימוש רק בחמרים "ירוקים" – אשר אינם רעילים לאדם ולסביבה.
הפיקוח על הייצור האורגני מתבצע ע"י "אגריאור" – חברת פיקוח, מוסמכת הארגון לחקלאות אורגנית ומשרד החקלאות בישראל.
הגידולים השונים והפעילויות בחקלאיות מתועדות במסמכי היברה. מדי מספר חדשים מבקר מפקח מטעם אגריאור בשדות ובאתרי הייצור, בודק את שיטות הגידול ואת אופן יישומן.

מוצרים אורגניים מיובאים מחו"ל מאושרים ומפוקחים ע"י ארגוני הפיקוח הבינלאומיים. "על עלים" פועלת להרחבת מגוון המוצרים האורגניים המיובאים לישראל. "על עלים" חברה בארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית בישראל מזה כ- 15 שנה. הארגון חבר ב IFOAM, הפדרציה הבינלאומית של  היצרנים האורגניים.

לוגו טוב השדה
אגריאור אורגני
ISO + HASSP
משחק החקלאות
כחול לבן

המפעל

המפעל

צמחי המרפא בציפורי מיוצרים בגידול אורגני, ללא שימוש בחמרי הדברה רעילים או דשנים כימיים. הגידול האורגני מתיר שימוש רק בחמרים "ירוקים" – אשר אינם רעילים לאדם ולסביבה.
הפיקוח על הייצור האורגני מתבצע ע"י "אגריאור" – חברת פיקוח, מוסמכת הארגון לחקלאות אורגנית ומשרד החקלאות בישראל.
הגידולים השונים והפעילויות בחקלאיות מתועדות במסמכי היברה. מדי מספר חדשים מבקר מפקח מטעם אגריאור בשדות ובאתרי הייצור, בודק את שיטות הגידול ואת אופן יישומן.

מוצרים אורגניים מיובאים מחו"ל מאושרים ומפוקחים ע"י ארגוני הפיקוח הבינלאומיים. "על עלים" פועלת להרחבת מגוון המוצרים האורגניים המיובאים לישראל. "על עלים" חברה בארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית בישראל מזה כ- 15 שנה. הארגון חבר ב IFOAM, הפדרציה הבינלאומית של  היצרנים האורגניים.

לוגו טוב השדה
אגריאור אורגני
ISO + HASSP
משחק החקלאות
כחול לבן

המפעל

אהבתם את המאמר?

שתפו בFacebook

אהבתם את המאמר?

שתפו בFacebook